Vietname lankosi oficiali Vatikano delegacija

Versija spausdinimui

Pirmadienį Vietname pradeda misiją oficiali Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama prel. Pietro Parolin, pasekretoriaus santykiams su valstybėmis. Kartu su prel. Pietro Parolin į Vietnamo sostinę taip pat atvyko Vatikano Valstybės sekretoriato diplomatas prel. Luis Mariono Montemayor bei Popiežiškosios Tautų evangelizavimo kongregacijos vienas iš vadovų prel. Barnabé Nguyên Van Phuong. Susitikimuose su Vietnamo vyriausybės nariais bus aptariamos religijos laisvės problemos ir diplomatinių santykių atnaujinimo galimybės. Oficialaus vizito metu, kuris baigsis kovo 11 d., Šventojo Sosto delegacija turėtų taip pat aplankyti kai kurias vyskupijas šiaurinėje bei centrinėje Vietnamo dalyse.

Po to, kai 1975 metais į valdžią atėjo komunistinis režimas, iš Vietnamo buvo išsiųsti kai kurie kunigai užsieniečiai, vienuolės ir vienuoliai bei Vatikano atstovai. Tačiau Vietnamas, norėdamas skatinti ekonominį vystymąsi bei stipriau integruotis į tarptautinę bendruomenę, nuo 1986 metų ne tik plačiau atsivėrė pasauliui, bet ir sušvelnino katalikų Bažnyčios apribojimus. Tačiau iki šiol vyskupų kandidatūros yra derinamos su šalies vyriausybe, kuri taip pat nustato maksimalų kunigų skaičių parapijose. Vietname apie 8 milijonai žmonių išpažįsta katalikų tikėjimą, tai yra mažiau nei 10 % visų šalies gyventojų.

Šių metų sausio 25 d. Vatikane pirmą kartą lankėsi Vietnamo ministras pirmininkas. Susitikimas buvo įvardintas kaip naujas ir svarbus žingsnis link abišalių santykių normalizavimo bei oficialių diplomatinių santykių atnaujinimo.

Vatikano radijas