Vilniuje įvyko Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos suvažiavimas

Spausdinimo versija

Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos V-asis suvažiavimas. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje susirinkę draugijos nariai bei svečiai išklausė draugijos vadovybės, skyrių pirmininkų, darbo grupių vadovų ir rėmėjų ataskaitų bei pranešimų.

Naujai kadencijai suvažiavimas išrinko šešiolikos asmenų draugijos valdybą bei revizijos komisiją.  Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai dar vieną kadenciją pirmininkaus prof. Sigitas Kregždė, vicepirmininkais perrinkti Donatas Balčiauskas ir Vytautas Gocentas.

Po suvažiavimo prie paminklinio akmens Reformatų skvere priešais Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią padėta gėlių. Paminklinis akmuo Reformatų skvere prieš aštuonerius metus paženklino sovietmečiu brutaliai suniokotų evangelikų reformatų kapinių vietą, ateityje čia planuojama įrengti memorialą.  Prie paminklinio akmens žodį tarė evangelikų liuteronų kunigas Erikas Laiconas iš Kauno, aptarnaujantis šiaurės Lietuvos evangelikų liuteronų parapijas, kai kuriuos istorinius faktus priminė draugijos vicepirmininkas D. Balčiauskas.

1992 m. įkurta Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija - tai nekonfesinė visuomeninė organizacija, vienijanti įvairių pažiūrų ir tikybų žmones, skatinanti tirti istorinį ir kultūrinį Lietuvos paveldą, siekianti skleisti tolerancijos ir bendradarbiavimo idėjas visuomenėje, ugdyti pilietinę iniciatyvą.

Vilniuje draugija kasmet rengia iškilmingus Reformacijos dienos minėjimus (spalio 31 diena, prisimenant 1517 m. Vitenberge Martyno Liuterio paskelbtas 95 tezes, simboliškai laikoma Bažnyčios Reformacijos pradžia Europoje), organizuoja Lietuvos valstybingumui ir kultūrai nusipelniusių žmonių prisiminimo vakarus ir kt.

Komentarai

"prie paminklinio akmens Reformatų skvere priešais Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią padėta gėlių"<br />Kam laidoti reformaciją, jeigu ji Lietuvoje tik prasideda, arba žvelgiant šiek tike kitu kampu ji iš esmės niekada nebuvo pasibaigusi.

Gėlės padėtos buvusių kapinių vietoje, kad būtų priminta istorija. Eclessia semper reformanda est. Ačiū už komentarą:-)

"prie paminklinio akmens Reformatų skvere priešais Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią padėta gėlių"<br />Kam laidoti reformaciją, jeigu ji Lietuvoje tik prasideda, arba žvelgiant šiek tike kitu kampu ji iš esmės niekada nebuvo pasibaigusi.

Gėlės padėtos buvusių kapinių vietoje, kad būtų priminta istorija. Eclessia semper reformanda est. Ačiū už komentarą:-)

Puslapiai