Vyskupas Josifas Vertas paneigė gandus apie tai, jog jis gali tapti Romos Popiežiumi

Versija spausdinimui

Romos katalikų bažnyčios Rusijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vakarų Sibiro vyskupijos ordinaras vyskupas Josifas Vertas paneigė gandus apie tai, jog jis yra pretendentas į Popiežiaus sostą.

„Tai visiškai nerealu“, - sakė Vertas telefonu informacijos agentūrai „Novosti“. Jo žodžiais tariant, žiniasklaida tokias spėliones skleidžia, vaikydamasi sensacijų.

„Jei Apaštalų Sostas svarstytų tokias kandidatūras, tai būtų didi Romos katalikų bažnyčios nelaimė“, - pajuokavo Novosibirsko vyskupas. „Kalbu taip ne dėl perdėto nuolankumo, o atsižvelgdamas į realią padėtį,“ – pabrėžė jis. „Mano išsilavinimo lygis neatitinka Popiežiui keliamų reikalavimų. Sovietiniais laikais Kauno kunigų seminarijoje aš studijavau penkis metus. Esu tik teologijos bakalauras, neturiu mokslinio laipsnio ir jokių titulų, netgi man suteikti vyskupo šventimai buvo išimtis iš taisyklių“, - paaiškino vyskupas.

Popiežius renkamas kardinolų konklavoje ir Romos katalikų bažnyčioje, Verto manymu, yra „daug išsilavinusių tikėjimo vyrų, kurie gali tapti kandidatais šiai misijai atlikti.“ Popiežius turi pasižymėti „ypatingu darbingumu“, kurio, anot Novosibirsko vyskupo, jam pačiam trūksta. „Aš esu Jėzaus draugijos (jėzuitų ordino) narys. Pagal ordino regulą mums uždraustą siekti aukštų postų bažnytinėje hierarchijoje. Vyskupo šventimus priėmiau tik atkakliai prašomas Popiežiaus Jono Pauliaus II,“ – pastebėjo informacijos agentūros „Novosti“ pašnekovas.

Josifas Vertas gimė 1952 spalio 4 dieną Karagandoje (Kazachstanas), katalikų šeimoje. Po tarnybos sovietinėje armijoje išvyko gyventi į Lietuvą. Ten 1975 metais įstojo į Jėzaus draugiją, kuri tuometinėje Lietuvos  teritorijoje veikė pogrindyje. Vėliau J.Vertas studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, o 1985 metais grįžo į Kazachstaną ir tapo pirmuoju katalikų dvasininku azijinėje SSRS teritorijos dalyje. Dar vėliau J. Vertas vadovavo katalikų bendruomenei Rusijos Saratovo srities Markso mieste. 1991 metų balandį Jonas Paulius II atkūrė Romos katalikų bažnyčios hierarchijos struktūras Rusijoje ir Josifas Vertas buvo paskirtas Sibiro apaštaliniu administratoriumi. Tais pačiais metais jam buvo suteikti vyskupo šventimai.

Pagal 2005-03-02  www.religio.ru pranešimą
parengė Arūnas Peškaitis