Vykdomi projektai

Informacija apie Religijų tyrimų ir informacijos centro vykdytus ir vykdomus projektus.

Projektas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) 2021 metų sausio – 2022 m. birželio mėn. vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“. Projekto tikslas – didinti informuotumą apie žmogaus teises, bendradarbiaujant su žiniasklaida bei visuomenei pateikiant informaciją apie religijų bei įsitikinimų įvairovę ir religijos laisvės principo įgyvendinimą Lietuvoje. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (www.norwaygrants.org).

Active Cizitens Fund Logo

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo:

Ernesta Platūkytė
El. p. ernesta [eta] religija [taškas] lt

NLĮF projektas instituciniam stiprinimui

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, tarp kurių yra ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, įgyvendino nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projektu siekta sustiprinti NLĮF dalyvavimą socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimą; informuoti ir šviesti visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę ir įvairovę; užtikrinti Forumo veiklos tvarumą ir institucinį stiprinimą.