Apie mus

Religijų tyrimų ir informacijos centras* – nevyriausybinė organizacija, nesusijusi su kokia nors konfesija ar politine struktūra, savo veikla nesiekianti pelno.

Centras buvo įkurtas 2001 m. grupės asmenų, įsitikinusių, kad visuomenei labai trūksta objektyvios, išsamios informacijos apie naujus religingumo pavidalus.

Centro steigėjais buvo psichologijos, teisės, religijotyros, religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažnyčios istorijos bei teologijos srityse dirbantys specialistai.

Nuo pat veiklos pradžios Centras glaudžiai bendradarbiavo su Anglijoje veikiančiu panašaus pobūdžio informaciniu centru INFORM.

* Pirminis organizacijos pavadinimas – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras. Pavadinimas pakeistas 2022 m. rugsėjo mėn. atsižvelgiant į įstaigos dalininkų sprendimą.

Mūsų vizija

Lietuvos visuomenė, atpažįstanti ir priimanti religijų įvairovę.

Religijų įvairovė – visuomenėje veikiančių religinių tradicijų, organizacijų, grupių, asmenų, tikėjimų, įsitikinimų ir praktikų visuma.

Misija

  • Tirti religijų įvairovės apraiškas Lietuvoje;
  • Teikti asmenims, įmonėms, įstaigoms ir institucijoms informaciją apie  religingumo fenomenus, įspėjame apie galimus kai kurių judėjimų veiklos destruktyvius padarinius;
  • padedame asmenims, vienaip ar kitaip nukentėjusiems nuo naujųjų religinių judėjimų veiklos, gauti kvalifikuotą psichologinę ar juridinę pagalbą.

Veikloje vadovaujamės šiais principais

  • nebandome nurodyti, kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis žmonės, tačiau esame įsitikinę, kad visapusiška, objektyvi informacija apie galimus pasirinkimų padarinius yra svarbi žmogaus laisvos veiklos dalis;
  • renkame informacija iš kiek įmanoma daugiau šaltinių, kritiškai analizuodami visą gautą informaciją;
  • vengiame “etikečių klijavimo” bei skubotų apibendrinimų teikiant informaciją apie religinius judėjimus, nesiekiame primesti kam nors savo vertinimų, bet stengiamės pateikti kuo įvairiapusiškesnę informaciją;
  • esame įsitikinę, kad tiesioginiai kontaktai su naujaisiais religiniais judėjimais veiksmingiau nei konfrontacija padeda išspręsti susidarančias problemines situacijas;
  • nepriimame finansavimo iš tų šaltinių, kurie gali bandyti daryti įtaką mūsų veiklai skleidžiant objektyvią informaciją, arba bent sudaryti visuomenei tokios įtakos įspūdį.