NLĮF projektas instituciniam stiprinimui

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, tarp kurių yra ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, įgyvendino nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projektu siekta sustiprinti NLĮF dalyvavimą socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimą; informuoti ir šviesti visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę ir įvairovę; užtikrinti Forumo veiklos tvarumą ir institucinį stiprinimą.

NLĮF pradeda įgyvendinti institucinio stiprinimo projektą

  • Posted on 2017-09-24

2017 m. rugsėjo mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, tarp kurių yra ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, pradeda įgyvendinti nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą. (daugiau…)