NLĮF pradeda įgyvendinti institucinio stiprinimo projektą

  • Posted on 2017-09-24

2017 m. rugsėjo mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, tarp kurių yra ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, pradeda įgyvendinti nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projektu siekiama sustiprinti NLĮF dalyvavimą socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimą; informuoti ir šviesti visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę ir įvairovę; užtikrinti Forumo veiklos tvarumą ir institucinį stiprinimą. Įgyvendinant projektą, be kita ko, bus surengti specialūs mokymai, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO; dalyvaujama tarpinstitucinėse darbo grupėse, komitetuose ir (ar) komisijose; organizuojama nacionalinė konferencija; atliekamas nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo monitoringas; organizuojami susitikimai viešosios politikos klausimais; įgyvendinamos komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonės; rengiama NLĮF veiklos 2016 ir 2017 m. ataskaita; dalyvaujama užsienyje vykstančiose konferencijose, siekiant perimti nediskriminavimo ir lygybės politikos srityje veikiančių NVO ir (ar) tinklų gerąją patirtį.

Numatoma projekto trukmė – 4 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.