NRTIC pradeda vykdyti projektą, skirtą didinti informuotumui apie religinę įvairovę ir įsitikinimų laisvę Lietuvoje

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) 2021 metų sausio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“. Projekto tikslas – didinti informuotumą apie žmogaus teises, bendradarbiaujant su žiniasklaida bei visuomenei pateikiant informaciją apie religijų bei įsitikinimų įvairovę ir religijos laisvės principo įgyvendinimą Lietuvoje. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (www.norwaygrants.org).

Active Cizitens Fund Logo

2012 m. ir 2019 m. NRTIC atlikto tyrimo duomenimis, 80 proc. apklaustų religinių mažumų narių teigė, susiduriantys su diskriminacija. Dažniausiai pasitaikanti diskriminacijos forma – žodinė – pasireiškianti patyčiomis, pravardžiavimu, įžeidinėjimais ir dažniausiai pastebima viešojoje aplinkoje, draugų, pažįstamų tarpe. Remiantis tyrimų duomenimis, asmenys, priskiriantys save tradicinėmis nesančioms religinėms bendruomenėms dažniau susiduria su netolerancija, o vienas iš šios sandūros faktorių – žiniasklaida. Tad, šis projektas įtraukia žiniasklaidos atstovus, siekiant skleisti korektišką informaciją ir taip mažinti religinę netoleranciją viešojoje erdvėje ir visuomenėje.

Visuomenė bus supažindinta su religine įvairove ir kylančia diskriminacija, bus atkreiptas žmonių dėmesys į žmogaus teises, susijusias su tikėjimu ir požiūrių įvairove. Tai bus daroma organizuojant mokymus žurnalistams apie korektišką informacijos pateikimą religijos ir įsitikinimų temomis, įtraukiant į veiklas religines mažumas, organizuojant originaliausiai religinę įvairovę atspindinčių straipsnių ir fotografijų konkursus žurnalistams. Fotografijų konkursas virs fotografijų paroda, pristatoma 10-tyje Lietuvos miestų, leisiančia skirtingų regionų miestų gyventojams susipažinti su skirtingomis religinėmis bendruomenėmis, veikiančiomis Lietuvoje.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo:

Ernesta Platūkytė
El. p. ernesta [eta] religija [taškas] lt