K: Ar NRTIC susijęs su kokia nors akademine institucija?

  • Written by Donatas Glodenis
  • Posted on 2003-12-13

A: Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras nėra mokslo ar akademinė institucija. Tačiau NRTIC steigėjų ir bendradarbių tarpe yra asmenų, kurie dirba mokslo įstaigose.

NRTIC taip pat bendradarbiauja su įvairiomis mokslo įstaigomis, priima praktikantus ir pan. Pvz., 2003 m. pavasarį kartu su tarptautine religijos tyrinėtojų organizacija CESNUR (Center on New Religions Studies) ir Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centru NRTIC rengė konferenciją „Religija ir demokratija: pasidalijimas patirtimi tarp rytų ir vakarų“. NRTIC taip pat yra atlikęs mokslinius tyrimus, su jais galite susipažinti svetainės skiltyje „Publikacijos“.

Atsakė Donatas Glodenis, 2003-12-13