K: Ar gali krikščionis rašyti straipsnį apie NRJ, neprimesdamas savo neigiamo požiūrio?

  • Written by Donatas Glodenis
  • Posted on 2006-02-13

A: Kiekvienas žmogus yra tikintis – tikintis kažkuo, net jei tai būtų įsitikinimas, kad nieko tikro apie Dievą negalima žinoti. Vieni, žinoma, yra labiau nuoširdūs už kitus.

Taip jau yra, kad didžioji dalis NRTIC narių yra tikintys krikščionys. Ir jie rašo apie alternatyvias religijas. Gal tai nėra labai patogi pozicija, iš kurios stebimos naujosios religijos, tačiau, kokia pozicija, Jūsų manymu, būtų objektyvesnė? Ar ateistas gali rašyti apie tokias religijas objektyviau? Ar gali rašyti objektyviau jų pačių išpažinėjai?

Nei vienas neturime galimybės stebėti pasaulio ir jo aprašyti iš neutralios, Dievo perspektyvos. Visi esame susiję su šia žeme, kalbame tam tikra kalba, turime tam tikrus įvaizdžius, mąstymo būdus, modelius, kurie susiformavo tuo metu, kai mes dar nelabai ir tesuvokėme, kad kažkas formuojasi. Ir nei vienas negalime pasigirti atsikratę savo apribojimų; tie, kurie tariasi jų atsikratę, greičiausiai gerokai apsigauna.

Vienintelis objektyvumas, kuris mums prieinamas aprašant naująsias religijas, kyla iš sąmoningo tam tikro požiūrio kampo pasirinkimo, sąmoningo, disciplinuoto tyrinėjimo. Tai vadinama mokslu.

Tikimės, kad šito mes šiek tiek turime. Gal vieną kartą mums išeina geriau, kitą – prasčiau, tačiau, – bent jau aš – stengiuosi būti objektyvus.

Atsakė Donatas Glodenis, 2006-02-13