K: Esu nukentėjusi nuo … religinio judėjimo. Kaip patraukti kaltininkus atsakomybėn?

  • Written by Donatas Glodenis
  • Posted on 2006-02-13

A: Baudžiamasis kodeksas numato, kad asmenys, sukėlę sunkų ar lengvą, tyčinį ar netyčinį sveikatos sutrikdymą kitiems asmenims, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Bausmės už tokius nusikaltimus yra įvairios, ir priklauso nuo nusikaltimo sunkumo.

Tam, kad kalti asmenys būtų patraukti atsakomybėn, turi būti nustatyta jų kaltė.

Visų pirma turėtumėte kreiptis į vietinį policijos poskyrį su pareiškimu, kad butu atliktas ikiteisminis tyrimas dėl galimai įvykdytos nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 135, 138 straipsnyje, ar 139 straipsnyje, požymių.

Pateikiant pareiškimą reikia pagrįsti, kad: (1) dalyvavote minėtos organizacijos veikloje; (2) jūsų sveikata yra sutrikdyta; (3) priežastinį ryšį – kad sveikatos sutrikdymas buvo sukeltas būtent konkrečių asmenų iš minėtos organizacijos. Turite tai išsamiai pagrįsti, pridėti tai įrodančius dokumentus (pvz., gydytojo pažymą, narystę organizacijoje pagrindžiančius dokumentus, ir pan.).

Žinoma, visų pirma reikėtų susipažinti su minėtomis Baudžiamojo kodekso normomis (Baudžiamąjį kodeksą galite rasti Teisės aktų registre), nueiti pasikalbėti į policiją, ir išsiaiškinti, ko galite tikėtis.

Dar turiu priminti, kad baudžiamoji atsakomybė yra rimtas dalykas, ir ji skiriama tik visiškai įrodžius asmenų kaltumą. Šioje srityje juokauti neverta.

Atsakė Donatas Glodenis, 2006-02-13