K: Kokiai religijai priklauso žmonės, kurie gatvėse prašo paaukoti pinigų „už tyrą meilę“?

  • Written by Donatas Glodenis
  • Posted on 2022-03-19

A:  Šie žmonės priklauso „Suvienijimo judėjimui“ (dar vadinamam „Suvienijimo Bažnyčia“), kurį įkūrė S.M. Moonas 1954 m.

Beje, šie žmonės gali prisistatyti ir nurodydami vieną iš šio judėjimo įkurtų visuomeninių organizacijų, pvz., Universitetinė Principo studijavimo asociacija, Jaunimas už dorą visuomenę, Pasaulio ir tautų federacija už taiką pasaulyje.

Atsakė Donatas Glodenis, 2022-03-19