Skelbiami straipsnių konkurso apie religijas nugalėtojai

PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2021-07-05

Finišo liniją pasiekė kūrybinis rašinių konkursas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“, kurį organizavo Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras kartu su partneriais – Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija.

Lietuvos žurnalistai buvo kviečiami konkursui pateikti tiek nuo 2020 metų pradžios žiniasklaidoje pasirodžiusius straipsnius, tiek dar nepublikuotas, paruoštas spaudai, žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas.

Konkursui pateiktų darbų spektras buvo įvairus tiek tematine, tiek geografine prasme – konkursinių publikacijų autoriai – tai žurnalistai profesionalai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kitų regionų. Ne vienas autorius pateikė ir po tris savo publikacijas apie religijas ir įsitikinimų laisvę Lietuvoje. Sudaryta komisija (Milda Ališauskienė, Aurelija Arlauskienė, Ginas Dabašinskas ir Gerimantas Statinis) darbus vertino pagal konkurso nuostatuose numatytus kriterijus – kūrybiškumą (autoriaus kuriamojo darbo požymius publikacijoje); originalumą (temos traktuotės savitumą); temos analizės gelmę, publikacijos (straipsnio) atitikimą temai ir aktualumą; teksto kalbą (sklandumą, raiškos ypatumus).

Komisija nusprendė I vietą konkurse skirti klaipėdietei žurnalistei Jolantai Beniušytei už straipsnį „Žurnalistų diskusijos apie religijų ir įsitikinimų laisvę Lietuvoje“ (publikuotas almanache „Žurnalistika“ 2021 (I)), II vietą – vilnietei žurnalistei Daivai Červokienei už straipsnį „Ar pajus Totorių metus?“ (publikuotas laikraštyje „XXI amžius“) ir kėdainietei žurnalistei Rasai Jakubauskienei už straipsnį „Kėdainiai – (ne) draugiškas miestas religinės mažumoms?“ (publikuotas www. rinkosaikste.lt, www.15 min.lt)

Konkurso laureatė J. Beniušytė savo straipsnyje „Žurnalistų diskusijos apie religijų ir įsitikinimų laisvę Lietuvoje“ plačiai apžvelgia ir analizuoja religijų laisvės temą, nagrinėja ją įvairiais aspektais, pateikia religijotyrininkų, mokslininkų nuomones, žiniasklaidos tyrimų rezultatus, žurnalistikos ekspertų, tarp jų ir visuomenės informavimo etikos, išvadas, žurnalistų svarstymus, pačių religinių bendruomenių atstovų nuomones. Apibendrinant galima pasakyti, kad tarpusavio diskusijose išryškėjo tai, jog didelės diskriminacijos mažosios religinės bendruomenės iš žiniasklaidos pusės jau nebepatiria, tačiau geresnio vienas kito supratimo dar pasigendama ir tobulėti yra kur.

Žurnalistė D. Červokienė savo straipsnyje „Ar pajus Totorių metus?“ per vienos šeimos istoriją, taip pat pasakodama apie totorių kultūros muziejaus darbuotojos iniciatyvas kelia klausimą, ar pakankamas dėmesys šiemet skiriamas totorių kultūros paveldui, totorių – Lietuvos musulmonų – sunitų tapatybės išsaugojimui, primindama, kad 2021 metai yra paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Nuo amžių totorių bendruomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo, istorijos ir kultūros, ši bendruomenė savo gyvenimą susiejo su Lietuva ir yra jos istorijos dalis.

Trečiosios premijos laureatė R. Jakubauskienė pokalbyje su istoriku V. Baniu atskleidžia spalvingą Kėdainių miesto religinę istoriją, kurioje net būta škotų pėdsakų. Nepaisant fizinio ir dvasinio teroro, trukusio ne vieną šimtmetį, mieste išliko religijų įvairovė. Kėdainiuose galima sutikti ir Jehovos liudytojų, tebegyvena senųjų protestantų palikuonių, yra reformatų, stačiatikių, sentikių, kurie turi savo maldos vietas, puoselėja savo tradicijas.

Konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ laureatės apdovanotos piniginiais prizais ir diplomais, nugalėtojų straipsniai bus publikuojami partnerių platformose.

Projekto partneriai – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) – tikisi, jog didesnė informacijos sklaida įvairiose visuomenės grupėse apie religinę įvairovę ir religijos laisvę paskatins kritišką visuomenės požiūrį į religinių mažumų stigmatizavimą, neigiamų „etikečių“ klijavimą, atsiras daugiau prielaidų suprasti ir toleruoti žmonių teisę išpažinti įvairias religijas, turėti skirtingus įsitikinimus.

Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (eeagrants.org / norwaygrants.org).