Religijų laisvė: pažinti, suprasti, priimti

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Šiomis dienomis finišavo Lietuvos religijų įvairovės ir įsitikinimų laisvės pažinimo projektas, kurį Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) vykdė kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) 2021-2022 metais. Projektas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (eeagrants.org / norwaygrants.org).

Projekte numatytas veiklas teko koreguoti atsižvelgiant į kintančias pandemines sąlygas šalyje ir vietoj „gyvų“ mokymų žurnalistams, rengti nuotolinius renginius. Tačiau tai nesutrukdė  pasiekti pagrindinio tikslo –  bendradarbiaujant su žurnalistais padidinti visuomenės informuotumą apie žmogaus teises, religijų bei įsitikinimų  įvairovę ir religijos laisvės principo įgyvendinimą Lietuvoje.

Kaip tai padaryta? Išties nuveikta daug darbų: atlikta visuomenės nuomonės apklausa „Religinės diskriminacijos kontūrai Lietuvoje“; surengta vieša apskrito stalo diskusija žiniasklaidos atstovams, kurioje buvo pristatyti atlikto tyrimo duomenys; surengti mokymai dviem žurnalistų grupėms Kaune ir Klaipėdoje, kaip korektiškai ir etiškai publikuoti informaciją apie netradicinius religinius judėjimus, religines bendruomenes, įsitikinimus; surengti originaliausiai religijų įvairovę atspindinčio žurnalistinio straipsnio ir nuotraukų ciklo konkursai; surengta geriausių 40 nuotraukų paroda dešimties miestų bibliotekose, organizuojant ir pokalbius su auditorija. Taip pat parengtas el. leidinys „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai“. Šis elektorinis leidinys įprasmino projekto metu pasiektus rezultatus ir paliks išliekamąją vertę būsimiems žurnalistams bei suinteresuotiems visuomenės nariams. Leidinys pasiekiamas kiekvienam besilankančiam svetainėje Religija.lt, leidinių puslapyje.

Leidinio „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje“ viršelis
Leidinio „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje“ viršelis (spragtelėkite norėdami atsisiųsti)

Projekto vykdymo komanda tikisi, kad plati informacijos sklaida apie religijų įvairovę ir laisvę sumažino stigmatizavimą, stereotipinį vertinimą visuomenėje, su kuo, remiantis tyrimų duomenimis, susiduria religinės mažumos, netradicinės religinės bendruomenės. Žurnalistai mokymų metu turėjo progos diskutuoti su religinių mažumų atstovais, įsigilinti į jų keliamas problemas. Ilgalaikėje perspektyvoje tai leis sukurti labiau žmogaus teises ir religijos bei įsitikinimų laisve paremtą turinį žiniasklaidoje.

Projekto metu vykdytas bendradarbiavimas su skirtingų regionų miestų atstovais, bibliotekomis ir mokyklomis, įstaigomis, kuriose buvo itin teigiamai įvertintos. Surengtos fotografijų parodos, paskatins ryšius ir tolimesnėse veiklose su geografiškai nutolusiomis šalies vietovėmis, jų gyventojais.

Anot socialinių tyrimų, dauguma Lietuvoje veikiančių religinių mažumų jaučia diskriminaciją dėl savo religijos ir įsitikinimų. Pasak respondentų, žiniasklaida yra terpė, kurioje religinių mažumų nariai dažnai susiduria su diskriminacija, žiniasklaidos sukonstruoti tekstai ir vaizdiniai dažnai yra stereotipiški, neobjektyviai pateikiantys religines bendruomenes, tad ir neužtikrinantys tikėjimo laisvės teisių.

Aktyvių piliečių fondo (APF) programos parama orientuojasi į žmogaus teisių ir lygiateisiškumo užtikrinimą kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis.

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centrui (NRTIC) bendradarbiaujant kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) informacijos sklaida apie religinę įvairovę ir religijos laisvę, tikimąsi,  paskatino kritišką visuomenės požiūrį į religinių mažumų stigmatizavimą, neigiamų „etikečių“ klijavimą visuomenėje, didesnį religinių mažumų, religijų įvairovės pažinimą ir supratimą.

Straipsnyje panaudotas Ramūnas Danisevičius nuotraukos, laimėjusios fotografijų konkursą šiame projekte, fragmentas.