Leidiniai

Šiame puslapyje rasite NRTIC leidinius. Juos galite laisvai atsisiųsti ir spausdinti. Dėl kitokio leidinių ar jų dalių naudojimo sąlygų prašome susisiekti su NRTIC.


Leidinio „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje“ viršelis

Leidinys „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai“

  • Publikuota 2022-06-30

Leidinyje pateikiamas apžvalginis religijos temos žiniasklaidoje straipsnis, pateikiamos 2021 m. fotografijų ir straipsnių konkursams pateiktos nuotraukos ir publikacijos.

Elektroninis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“. Projektą 2021-2022 m. įgyvendino Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS).

Tekstų autoriai: Gintarė Pocė, Jolanta Beniušytė, Daiva Červokienė, Rasa Jakubauskienė, Rasa Jakubauskienė, Denisas Nikitenka, Oksana Laurutytė.

Nuotraukų autoriai: Virgilijus Usinavičius, Saulias Žiūra, Ramūnas Guiga, Algis Velička, Modestas Patašius, Alfredas Pliadis, Ramūnas Danisevičius, Rokas Tenys, Evaldas Grinius, Kazimieras Linkevičius.

Leidinį sudarė Milda Ališauskienė.

 


Leidinys „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“

  • Publikuota 2021-02-15

Mokslo populiarinimo leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir švenčių akimirkos, kurias užfiksavo mokslininkai ir fotografai vykdydami Lietuvos mokslo tarybos remiamą kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ 2013-2014 metais. Leidinio autoriai kviečia susipažinti su Lietuvos religijų įvairove, jos raiškos formomis, diskutuoja apie religinių mažumų santykius su visuomene. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, kuriame atskleidžiamas religinių bendruomenių gyvenimas. Tikimasi, kad jis sulauks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių, dėstytojų ir studentų, taip pat ir plačiosios visuomenės dėmesio, paskatins diskusijas apie religinę toleranciją be diskriminacijos ar kitų negatyvių apraiškų.

Leidinį galite skaityti tiesiog svetainėje (spragtelėkite leidinio viršelį). Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui.


Leidinys „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“

  • Publikuota 2021-02-15

Leidinyje „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir rekomendacijos“ išsamiai aptariama religinių mažumų situacija šiuolaikinėje Lietuvoje. Pristatomi teisinės bazės analizės, Lietuvos gyventojų apklausos, religinių mažumų bendruomenių narių interviu bei žiniasklaidos turinio analizės duomenys ir jų interpretacija. Leidinys aktualus visiems, besidomintiems socialiniu ir religiniu Lietuvos gyvenimu – mokytojams, dėstytojams, studentams bei valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojams, savo darbe susiduriantiems su religinių mažumų veikla. Leidinį sudarė dr. Milda Ališauskienė ir dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Leidinį galite skaityti tiesiog svetainėje (spragtelėkite leidinio viršelį). Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui.

Šis leidinys – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projekto „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ (Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-007) dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Rėmėjų nuomonė nebūtinai atspindi projekto vykdytojų ir leidinio autorių nuomonę.


Straipsnių rinkinys „Religinė įvairovė Lietuvos žiniasklaidoje“

  • Publikuota 2014-09-02

Rinkinys parengtas vykdant bendrą Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro bei Lietuvos žurnalistų sąjungos projektą „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“. Šio projekto tikslas – supažindinti visuomenę su Lietuvos religine įvairove, skatinti žmogaus teisių pažinimą bei jų sklaidą religijų srityje. Projekto svarbą įžvelgė ir finansavimą skyrė Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programa.

Leidinį galite skaityti tiesiog svetainėje. Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui.


Studija „Iššūkiai religinei įvairovei Lietuvoje: religinių mažumų perspektyva“

  • Publikuota 2021-02-13

Mokslo studijos „Iššūkiai religinei įvairovei Lietuvoje: religinių mažumų perspektyva“ autoriai – Milda Ališauskienė ir Donatas Glodenis. Studijoje aptariama religinės įvairovės problema šiuolaikinėje visuomenėje, reiškinio apibrėžtis, pagrindiniai bruožai, priežastys ir iššūkiai religinei įvairovei šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo studija baigiama rekomendacijomis, kaip įveikti iššūkius religinei įvairovei Lietuvoje.

Mokslo studijoje naudojami duomenys buvo surinkti NRTIC 2012 m. vykdyto projekto metu. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS).

Studiją galima skaityti tiesiog svetainėje (spragtelėkite leidino viršelio paveikslėlį). Taip pat galite atsisiųsti PDF knygos versiją skaitymui kompiuteryje ar spausdinimui, arba EPUB versiją – skaitymui elektroninėje skaityklėje.