Lietuvos gyventojai pagal tikybą: 2001 ir 2011 m. surašymų duomenys

Per 2001 m. ir 2011 m. gyventojų surašymus Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kokiai religinei bendruomenei jie save priskiria. Žemiau pateikti apibendrinti rezultatai. Duomenys iš Statistikos departamento leidinio „Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą“ (2013-03-15).

Religinė bendruomenė 2001  2011 
skaičius proc. skaičius
proc.
Iš viso: 3 483 972 100 3 043 429 100
Romos katalikų 2 752 447 79,00 2 350478 77,23
Stačiatikių (ortodoksų) 141 821 4,07 125 189 4,11
Sentikių 27 073 0,78 23 330 0,77
Evangelikų liuteronų 19 637 0,56 18 376 0,60
Evangelikų reformatų 7 082 0,20 6 731 0,22
Baltų tikėjimo 1 270 0,04 5 118 0,17
Jehovos liudytojų 3 512 0,10 2 927 0,10
Musulmonų sunitų 2 860 0,08 2 727 0,09
Sekmininkų 1 307 0,04 1 852 0,06
Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių) 1 249 0,03 1 336 0,04
Judėjų 1 272 0,04 1 229 0,04
Tikėjimo žodžio 995 0,03
Charizminės evangeliškos bažnyčios 2 282 0,07 931 0,03
Septintos dienos adventistų 547 0,01 920 0,03
Graikų apeigų katalikų (unitų) 364 0,01 706 0,02
Budistų 408 0,01 626 0,02
Kristaus bažnyčios 52 0,00 516 0,02
Naujosios apaštalų bažnyčios 436 0,01 422 0,01
Metodistų 211 0,01 364 0,01
Krišnos sąmonės judėjimo 265 0,01 344 0,01
Karaimų 258 0,01 310 0,01
Armėnų apaštališkosios bažnyčios 30 0,00 138 0,01
Pastarųjų dienų šventųjų (mormonų) 197 0,01 129 0,01
Kitų 684 0,02 410 0,01
Nurodė evangelikas, protestantas 660 0,02 1 206 0,04
Nurodė krikščionis 275 0,01 1 310 0,04
Nurodė agnostikas, laisvamanis ir kt. 239 0,01 382 0,01
Nė vienai 331 087 9,50 186 670 6,13
Nenurodė 186 447 5,35 307 757 10,13