Kviečiame į diskusiją „Lietuvos visuomenė ir religinės mažumos: brėžiant socialinės įtraukties kontūrus“

PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2022-03-18.

Kovo 21 d.14-18 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvėje (III a.) vyks apskritojo stalo diskusija „Lietuvos visuomenė ir religinės mažumos: brėžiant socialinės įtraukties kontūrus“. Diskusijoje bus aptariami religinių mažumų santykiai su valstybe, visuomene ir žiniasklaida šiuolaikinėje Lietuvoje, o taip pat bus pristatyti visuomenės apklausos apie požiūrį į religines mažumas duomenys.

Kviečiame renginyje aktyviai dalyvauti žurnalistus, religinių bendruomenių atstovus, politikus ir visus, kuriuos domina, kuo gyvena Lietuvos religinės mažumos.

Diskusijos tema kaip niekad aktuali šių dienų įvykių kontekste, kalbant apie visuomenės vidinį atsparumą išorės pavojams, kad visos visuomenės grupės jaustųsi saugios, suprastos, atpažintos ir įvertintos, norinčios ir galinčios lygiaverčiais pagrindais dalyvauti valstybės gyvenime. Kuo daugiau mažumų grupių, pasižyminčių savitumu, įvairove, bus aktyvūs socialiniame gyvenime, tuo daugiau bus supratimo, sutarimo, atsparumo pačioje visuomenėje ir valstybėje“,- sakė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė dr. Milda Ališauskienė.

Renginio metu bus galima išgirsti ne tik aktualių pranešimų religinių mažumų tematika, bet bus pasidalinta net 15 metų apimties mokslinių tyrimų rezultatais, kokia buvo Lietuvos visuomenės nuomonės apie religines mažumas raida 2007-2021 metais. Pasak prof. dr. M. Ališauskienės, šie duomenys atskleis, ar po įstojimo į Europos Sąjungą, Lietuvai pavyko tapti šalimi, atviresne religinei įvairovei, ar visuomenė ne atstumia, o labiau priima ir suvokia religines mažumas kaip pilnateisius visuomenės narius su tokiomis pat teisėmis ir pareigomis.

Apskritojo stalo diskusijoje taip pat dalyvaus Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, pranešimus skaitys Lietuvos žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė („Žiniasklaida ir socialinė įtrauktis“), NRTIC religijotyrininkas Donatas Glodenis („Valstybės vaidmuo religinių mažumų santykiuose su Lietuvos visuomene“).

Diskusijos rengėjai – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) ir partneris Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) tikisi, jog didesnė informacijos sklaida įvairiose visuomenės grupėse apie religinę įvairovę ir religijos laisvę paskatins kritišką visuomenės požiūrį į religinių mažumų stigmatizavimą, neigiamų „etikečių“ klijavimą, atsiras daugiau prielaidų suprasti ir toleruoti žmonių teisę išpažinti įvairias religijas, turėti skirtingus įsitikinimus.

Projektas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (eeagrants.org / norwaygrants.org).

Kontaktinis asmuo: Ernesta Platūkytė (Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras), el. p. ernesta@religija.lt