J.Bernatonis: ES valstybės turi kovoti su rasizmu, ksenofobija ir religine netolerancija

Versija spausdinimui

Spalio 18 d. Vilniuje Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru organizuoja seminarą „Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“.

Pagrindinis seminaro tikslas – aptarti sąsajas tarp neapykantos nusikaltimų ir totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų. Šis renginys – vienas iš Teisingumo ministerijos organizuojamų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai renginių. 

Pagrindinė šio seminaro tema – teisinis totalitarizmo nusikaltimų vertinimas, tačiau bus aptarti ir kiti istoriniai, sociologiniai ir politiniai aspektai. Be to, bus stengiamasi atkreipti dėmesį į totalitarinių nusikaltimų viešą toleravimą, neigimą ar didelį jų menkinimą.

„Europos Sąjungai plečiantis, didėjant jos įtakai kasdieniam žmonių gyvenimui, žmogaus teisių apsauga tapo vienu iš Europos Sąjungos prioritetų. Priimta pagrindinių teisių chartija numato, kad diskriminacija yra draudžiama. Valstybės narės turi dėti visas pastangas kovai su nusikaltimais, kuriuos skatina rasizmas, ksenofobija ar religinė netolerancija,“ – pabrėžia teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Seminaro metu bus siekiama atkreipti ES valstybių narių ir institucijų dėmesį į totalitarizmo istorinę atmintį. Renginio dalyviai aptars totalitarinių režimų pasekmes šiandienos pasaulyje, kalbės apie neapykantos nusikaltimų bei nusikaltimų žmogiškumui, karo nusikaltimų ir genocido viešą toleravimą, neigimą, viešą menkinimą, apie nukentėjusiųjų dėl šių nusikaltimų teises.

Seminare dalyvaus ES valstybių narių bei Rytų partnerių valstybių atstovai, totalitarizmo centrų bei universitetų atstovai.

Teisingumo ministerijos informacija

raktiniai žodžiai: