Italijoje įkurta rumunų ortodoksų vyskupija

Versija spausdinimui

Rumunijos ortodoksų patriarchatas Italijoje įkūrė rumunų ortodoksų vyskupiją. Apie tai ketvirtadienį pranešė vyskupas Vincenzo Paglia, vidurio Italijos Terni vyskupijos ganytojas ir Italijos Vyskupų Konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas. Vyskupas sakė, kad jam apie vyskupijos įkūrimą laišku pranešė Rumunijos patriarchas. Pasak vyskupo, žinia apie vyskupijos įkūrimą yra puiki. Svarbu, kad tikinčiųjų bendruomenei būtų suteikiamos sąlygos veikti ir reikštis bei organizuoti ir tvarkyti savo tikinčiųjų religinį gyvenimą, - pareiškė vyskupas Paglia. Anot jo, integravimasis į visuomenę negali būti nesuderinamas su žmonių religine dimensija. Italijos vyskupų žinių agentūros Sir duomenimis, maždaug pusė trijų milijonų 700 tūkstančių Italijoje įsikūrusių svetimtaučių yra krikščionys, o musulmonai sudaro maždaug trečdalį užsieniečių. Tačiau statistiniai duomenys liudija, kad imigrantų krikščionių procentas Italijoje nekito todėl, kad padaugėjo imigrantų ortodoksų. 2006 metais į Italiją atvyko 259 tūkstančiai ortodoksų daugiau nei ankstesniais metais. Todėl imigrantų ortodoksų skaičius, išaugęs iki 918 tūkstančių, pralenkė imigrantus katalikus, kurių yra 685 tūkstančiai.

Vatikano radijas