religijų aprašymai

Kaip teisingai suprasti popiežiaus Motu Proprio dėl lotyniškosios liturgijos?

Liepos 7 dieną popiežius Benediktas XVI paskelbė Motu proprio, t.y., iš jo paties iniciatyvos kylantį ir visą Bažnyčią saistantį dekretą dėl iki Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos buvusios lotyniškosios liturgijos naudojimo. Šis Motu proprio, kuris buvo pavadintas „Summorum Pontificum“ (tai pirmieji teksto lotynų kalba žodžiai), nustatė naujas taisykles kaip galima naudoti ankstesnę už 1970 metų reformą Romos liturgiją.

Vienuoliktojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo rezoliucija

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“

Susirinkę Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje (LELBI) vienuoliktajame Sinode parapijų atstovai ir dvasininkai priėjo išvados:

Katalikų ir ortodoksų kolokviumas apie Petro įpėdinio tarnystę

Pietų Italijos Bari mieste vyko katalikų ir ortodoksų kolokviumas, skirtas Romos vyskupo pirmumui, kurio interpretavimo skirtumai yra viena didžiausių katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo problemų. Tai buvo jau penkioliktas tame mieste veikiančio Šv. Mikalojaus ekumeninio teologijos instituto surengtas katalikų ir ortodoksų kolokviumas. Šiemet pasirinkta Petro įpėdinių primato tema dėl to, kad po kelių mėnesių ta pačia tema Ravenos mieste vyks Tarptautinės mišriosios katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos posėdis. Apie Bario kolokviumą Vatikano radijui pasakojo jame dalyvavęs Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos patarėjas kunigas Dimitrijus Salakas.

Puslapiai